Blue Flower

 
Date Title Venue Category
do.26.04.18, 22.00 u Absolute Feest
do.26.04.18, 22.00 u Salsa Contigo Salsa
do.26.04.18, 23.00 u Bar De Groen Dance
vr.27.04.18, 12.00 u - 23.59 u Showroom Arnhem Feest, Concert, Dance
vr.27.04.18, 12.00 u - za.28.04.18, 02.00 u Café de Kroeg Concert, Feest
vr.27.04.18, 12.00 u De Feestbeesten Feest
vr.27.04.18, 13.00 u - 16.00 u Sonsbeekpark Feest
vr.27.04.18, 14.00 u - 20.00 u Brigant Dance, Reggae
vr.27.04.18, 14.30 u - 22.30 u Willemeen Concert
vr.27.04.18, 17.00 u - 22.00 u Brigant Feest, Dance, Reggae
vr.27.04.18, 23.00 u 5th Avenue Dance, Feest
za.28.04.18, 18.00 u Flor de Fango Workshop, Stijldansen
za.28.04.18, 20.00 u Versteegh Dance Masters Stijldansen, Feest
za.28.04.18, 22.00 u - zo.29.04.18, 05.00 u Brigant Dance
zo.29.04.18, 14.00 u - 17.00 u Versteegh Dance Masters Stijldansen

Export ICS